تعداد بازدیدها: 1304   

همکاری نزدیک IT و مخابرات

آنچه که به هم تعلق داشته باشد، با هم رشد خواهند کرد.


بازارهای همگرا آینده ای روشن از نظر رشد بازار مهیا می سازند.

چرا مسائل همگرایی

  • همگرایی بازارهای IT و مخابرات مبتنی بر پیشرفت خدمات عوامل IT در بازارهای مخابرات و بالعکس می باشد و این عمدتا ناشی از توسعه اینترنت، دسترسی کاربران و کسب و کارها به اینترنت و خدمات IP است. به همین دلیل، امکان تهیه شدن برخی از خدمات مخابرات و IT توسط شبکه ها آن هم به صورت آشکار وجود دارد. در نتیجه فناوری هایی مانند محاسبه صدا از روی IP یا cloud با تکیه به دسترسی به پهن باند و سیستم های مجهز به IT پدید آمده اند. مطالعات اخیر ما متمرکز بر _برای بازارهای IT_ محاسبه ابری، داده های بزرگ و امنیت (شامل راه کارهای مدیریتی شناخته شده به نام دستگاه خودت را بیاور (BYOD) و مشاوره IT) می باشد. برای بازارهای مخابرات، ما بر ارتباطات یکپارچه (شامل ابزارهای مشترک) و M2M (تنها با مجموعه ای از خدمات) متمرکز هستیم. این بازارها همان بازارهایی هستند که هر دوی عوامل IT و عوامل مخابرات، خدمات را مهیا می سازند. با این حال، تمامی عوامل در بازارهای همگرا حضور ندارند. علاوه بر این، تجارت ها به شدت بر سیستم های IT و خدمات سرمایه گذاری کرده اند و انتظار می رود که به این سرمایه گذاری ادامه داده تا مسائل تجاریشان توسط خدمات IT و مخابرات اجرایی شود. در میان نیازهای تجاری، به نظر می آید تحلیل ها و داده های بزرگ بیشترین اهمیت را همراه با کاهش هزینه ها و هزینه های جاری به عنوان اولین اولویت استراتژیک تجاری را دارد.

 

چگونگی رویایویی خدمات IT و مخابرات با نیازهای کنونی تجارت

امنیت برای نیازهای تجارت انتخاب شده در این جدول مناسب نبوده اما به قطع جوابی به نیاز عظیم برای امنیت بهتر در برخورد با خطرهای امنیت سایبری مهم می دهد.

منبع: IDATE, Telecom & IT Convergence, November 2015

  • عوامل IT اکثریت سهم بازار در کل بازارهای همگرا نگه داشته است: این موضوع توسط IDATE بین 60 الی 75 درصد در بازار همگرای مخابرات و بین 90 الی 99 درصد در بازار همگرای IT که سهم بازار عوامل IT از اهمیت برخوردار است، تخمین زده شده است. مهمترین بازار همگرا مربوط به خدمات مشاوره ای IT بوده که به بیش از 700 میلیارد یورو در سال 2015 با داشتن 95% سهام بازار توسط عوامل IT دست یافته است. حتی اگر کل همگرایی منجر به رقابت عوامل IT  و مخابرات در بازارهای خاصی گردد، در نهایت هدف آن ها متفاوت خواهد بود. این تمایز عدم تقارن سهام بازار بین شرکت های مخابراتی و عوامل IT در این بازار را توضیح می دهد. عوامل بزرگ IT عمدتا به حساب های بزرگ اشاره کرده، راه کارهای پرطرفدار میان مشتریان را ارائه داده و معمولا هیچ گونه راه کارهای تخفیف دار و بازگشتی را ارائه نمی دهند. راهکارهای آن ها به طور ویژه ای برای رو برو شدن با نیازهای حساب های بزرگی که هریک پیکره بندی سیستم IT متفاوتی را داراست، طراحی شده است. به عنوان مثال، در بازار کامپیوتری ابری، عوامل IT عمدتا خدمات ابری خصوصی را به همانند ابری هابیرید همان گونه که در خدمات ابری سفارشی است، می باشد. عوامل کوچکتر IT و مخصوصا درستکارترین آن هامی توانند به هر دوی حساب های کوچک و بزرگ و کسب و کار متوسط پرداخته همان گونه که قادر به تهیه راه کارهای بازگشتی بوده، نوعی که توسط SME انتخاب می گردد.
  • عوامل مخابراتی نقشی برای ایفا در تمامی بازارهای همگرا دارند اما با اهداف سایر مشتریان به جای عوامل IT می باشد. مخابراتی ها درجه بالایی از اعتماد مشتریان خود را هم در حساب های بزرگ و هم SME به دست آورده اند. این رابطه بلند مدت به آن ها اجازه می دهد تا خدمات بیشتری را مکمل خدمات ارتباطی قدیمیشان تهیه و به فروش رسانند. بنابراین مخابراتی ها خدمات همراهی را تهیه کرده که شامل خدمات ارتباطی (تلفن همراه  ثابت)، ذخیره سازی ابری، مجموعه اداری سرویس نرم افزاری(SaaS) (Cloud) و یک مجموعه امنیتی عمومی (فایروال، آنتی ویروس و وی پی ان). از این خدمات به طور ویژه توسط SMEها به دلیل پیگیر بودن راه کارهای بازگشتی کم هزینه قدردانی می شود. مخابراتی ها تمام خدمات همراه معمولا با فروش مجدد برخی از آن ها مانند محصولات SaaS  ابری با محصولات امنیتی را ارتقا نمی دهد. با این حال، این پیشنهادهای همراه اغلب در بازارها تنها بوده: بنابراین اینجا مخابراتی ها موقعیت رقابتی قوی برای این نوع تجارت دارد. از نظر سرمایه گذاری، شرکت های مخابراتی اساسا این نوع خدمات را بر اساس زیرساخت های خود (بدون سرمایه گذاری شدید در سرمایه گذاری جدید)، یا فروش محصولات تهیه می کنند. از نظر درآمد، این محصولات اضافی مقدار قابل ملاحظه ای را که بین 5 الی 10 درصد تمام درآمد شرکت های مخابراتی تخمین زده شده ایجاد می کند.

 

رشد بالقوه شرکت های مخابراتی در  بازارهای SaaS و IaaS

منبع:  IDATE, Telecom & IT Convergence, November 2015

مترجم: لیلا آرتا

Share نسخه مخصوص چاپ